مدرک مدیریت آموزشگاه های فنی و حرفه ای کشور

مدرک مربیگری سازمان فنی و حرفه ای کشور

⭐️ دوره پیشرفته تدوین ( انفرادی ) _ کاملا پیشرفته _ ویژه افراد مبتدی _ مدت زمان دوره ( حدود یک سال )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ جلسات 2 ساعته _ قیمت 12 میلیون تومان

 

⭐️ آموزش فشرده تدوین فیلم و کلیپ ( انفرادی ) _ کاملا پیشرفته _ ویژه افراد مبتدی

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ 5 جلسه 4 ساعته _ قیمت 2 میلیون تومان

 

⭐️ گارگاه آموزشی 1 روزه ( انفرادی ) _ کاملا پیشرفته _ ویژه تدوینگران حرفه ای

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ از ساعت 11 تا 5 بعدازظهر _ قیمت 800 هزار تومان

 

⭐️ کلاس آموزشی 2 ساعته ( انفرادی ) _ رفع اشکال و آموزش پیشرفته _ ویژه تدوینگران حرفه ای

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ یک جلسه 2 ساعته _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ آموزش حضوری نرم افزار پریمیر ( انفرادی ) _ کاملا پیشرفته _ 8 جلسه 2 ساعته

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 1.200.000 تومان

⭐️ ورکشاپ جدید ، در همین بخش اطلاع رسانی خواهد شد .

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 21 آذر 98 ( با شرکت 5 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 500 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تصویربرداری _ 5 آبان 98 ( با شرکت 11 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( به همراه مدل عروس و داماد ) _ قیمت 1 میلیون تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 28 شهریور 98 ( با شرکت 10 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 18 شهریور 98 ( با شرکت 9 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 17 شهریور 98 ( با شرکت 6 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 16 شهریور 98 ( با شرکت 8 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 11 شهریور 98 ( با شرکت 10 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 200 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 10 شهریور 98 ( با شرکت 4 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 500 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 5 شهریور 98 ( با شرکت 11 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 4 شهریور 98 ( با شرکت 8 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 200 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 28 مرداد 98 ( با شرکت 8 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تخصصی تدوین _ 10 مرداد 98 ( با شرکت 8 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( دفتر تدوین ) _ قیمت 300 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تصویربرداری _ خرداد 98 ( با شرکت 10 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( عمارت آناهید ) _ قیمت 800 هزار تومان

 

⭐️ ورکشاپ تصویربرداری _ ادریبهشت 98 ( با شرکت 17 نفر برگزار شد )

محل برگزاری تهران ( عمارت نارون لواسان ) _ قیمت 500.000 تومان